Dịch vụ của chúng tôi

Hệ thống

D-Gastro24

“Website cho nhà hàng, đặt hàng Online, giao diện đa ngôn ngữ.”

Hệ thống

POS

“Nền tảng quản lý bán hàng và tính tiền hiệu quả dành cho nhà hàng, siêu thị, tiệm nail,…”

Hệ thống

Zozone

“Website cho tiệm nail, salon, spa,…”

Hệ thống

Marketing

Quá trình kinh doanh tạo mối quan hệ và làm hài lòng khách hàng.”

Chào mừng đến với TNKAS

Contact Us